De wijk actueel
Wijk nieuws

Groenaanpak Camminghaburen

Camminghaburen-Noord heeft een duidelijk groen uiterlijk. Bewoners waarderen dit over het algemeen ook buitengewoon. Op wooneiland 1 wordt het groen de komende drie jaar onderhouden door…

Lees meer »

Buurtpreventie-groep Whatsapp Gemeente Leeuwarden

In deze vakantietijd zijn inbraken dikwijls weer aan de orde van de dag. Het daarom van belang dat voor u op vakantie gaat preventief maatregelen neemt om dit te voorkomen. Hoe u dat het beste kan…

Lees meer »

Werkzaamheden fietspaden Grovestins

Bewoners en bedrijven Grovestins e.o. LEEUWARDEN Werkzaamheden fietspaden Grovestins H. Stellingwerf Stadsontwikkeling en –beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/CT 14 058 26 juni 2018…

Lees meer »

Kinderdisco

Kinderdisco 28 april.

Lees meer »