De wijk actueel
Wijk nieuws

Reconstructie groen Rollemastate en omgeving

Sommige plantvakken in Rollemastate en omgeving zijn aan vernieuwing toe.

Lees meer »

Psyfi Festival en klachtenmeldingen t.a.v. overlast.

Groenester Duurzaam maakt het gemakkelijker om uw klachten te melden bij de juiste instanties. Ga hiervoor naar de website www.groenesterduurzaam.nl

Lees meer »

Vrijwilligerswerk bij Stichting KWIL

Vrijwilligerswerk bij Stichting KWIL

Lees meer »

Jeugdbibliotheek gaat na 26 augustus definitief dicht

Als gevolg van bezuinigingen en nieuw beleid zal de jeugd bibliotheek zijn deuren moeten sluiten.

Lees meer »

Klachtenmelding Groenester festivals.

Groenester gebied evenementen en geluidshinder

Lees meer »