Aanpassing waterspeelplaats Groenester.

Geplaatst op 30 juni 2016

Leeuwarden, 29 juni 2016

 

Geachte wijkbewoners,

 

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een geplande onderhoudsbeurt aan de waterspeelplaats (stroomgoot met twee vleugels) in de Groene Ster.

De waterspeelplaats in de Groene Ster wordt aangepast door de gemeente Leeuwarden. Het in de jaren 1992/1993 aangelegde bassin functioneert inmiddels bijna 25 jaar en is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Daarmee wordt gestart op maandag 4 juli. Gedurende het onderhoud wordt de voorziening tevens aangepast op enkele plaatsen. Zo worden de twee vleugels buiten gebruik gesteld en opgevuld met zand. De centrale stroomgoot wordt helemaal opgeknapt en gedeeltelijk overkluisd, waardoor de waterspeelplaats weer jaren vooruit kan als recreatieve voorziening voor met name de jeugdige bezoekers van de Groene Ster.

Het onderhoudswerk wordt in twee fasen uitgevoerd. Het eerste deel wordt uitgevoerd in de periode van 4 tot en met  15 juli. Het tweede deel vindt later dit jaar plaats en duurt ook ongeveer twee weken.  Tijdens de werkzaamheden is de waterspeelplaats buiten gebruik en niet te betreden. De werkzaamheden aan de waterspeelplaats zullen nauwelijks voor overlast zorgen in het omringende gebied.  

Na afloop van onderhoudswerkzaamheden staat het waterbassin er in ieder geval weer als herboren bij en kunnen de kinderen zich naar hartenlust uitleven in het stromende water en het naastliggende strandje van de vernieuwde waterspeelplaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met Ger de Boer, telefoon: 058-7505429

Wijkzaken

Gemeente Leeuwarden

 

« Naar overzicht