Artikel handhaving bootjes op kaden en oevers in Camminghaburen

Geplaatst op 14 november 2014

 

Beste bewoners,

Hier volgt een aankondiging voor alle bewoners die een vaartuig bezitten en deze op of aan een gemeentelijke kade in Camminghaburen hebben liggen. De datum van 1 november is gepasseerd en dit betekent dat het niet meer is toegestaan dat vaartuigen in de passantenhaven liggen zonder vergunning. Tevens besteden de handhavers van Stadstoezicht dit jaar weer extra aandacht aan vaartuigen die op of aan een gemeentelijke kade in Camminghaburen liggen. Onder vaartuigen worden boten, kleine pleziervaartuigen, roeiboten en surfplanken e.d. verstaan. Hieronder geven wij u ter informatie nog een korte uitleg over de regels omtrent de ligplaatsen in Camminghaburen.

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Leeuwarden staat vermeld dat het niet is toegestaan om een vaartuig aan te leggen zonder vergunning of deze op de kade te plaatsen. In het ‘Aanwijzingsbesluit ligplaatsen kaden en wallen’ zijn echter specifieke plaatsen in Leeuwarden aangewezen waar wel zonder vergunning aangelegd mag worden. De passantenplaats in Camminghaburen (nabij Staniastate) is bijvoorbeeld zo’n plaats. Het aanleggen is daar echter alleen toegestaan gedurende de periode 1 april tot 1 november. U zult daarom tot 1 april 2015 uw vaartuig elders moeten stallen. Stal uw vaartuig in een daarvoor bedoelde opslagplaats of op eigen terrein.

Stadstoezicht ziet streng op de naleving van deze regels toe en zal geregeld controleren of er vaartuigen op of aan de kaden liggen. Als stadstoezicht nog vaartuigen aantreft in Camminghaburen, zal er handhavend worden opgetreden. Er komt een sticker op het vaartuig met een termijn waarbinnen het vaartuig verwijderd moet zijn. Wanneer de eigenaar daar geen gehoor aan geeft, verwijderen de handhavers van Stadstoezicht het vaartuig en wordt deze korte tijd bewaard en opgeslagen (op kosten van de eigenaar).

Om ingrijpen door Stadstoezicht te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk uw vaartuig als deze nog steeds in Camminghaburen ligt te verwijderen. Wij rekenen op uw medewerking.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stadstoezicht via telefoonnummer 14058. Meer informatie over Stadstoezicht kunt u vinden via de webpagina www.leeuwarden.nl/stadstoezicht. Ook kunt u Stadstoezicht volgen via twitter (@Toezicht_Lwd).

 

 
« Naar overzicht