Graag uw mening over e.v.t. reconstructie 2016 fietspaden Grove stins en Kanaalweg.

Geplaatst op 13 november 2015

Fietspaden noord- en zuidkant Kanaalweg

Hallo wijkbewoners,

Ter informatie willen wij, als wijkpanel, u graag het volgende plan dat gemeente Leeuwarden naar voren heeft gebracht, onder de aandacht brengen. Let op! Dit plan is nog maar een idee en dus nog niet definitief.In de gemeentebegroting voor 2016 staat dat het fietspad aan de noordkant van de Kanaalweg en Grovestins gaat verdwijnen. In plaats daarvan zal het fietspad aan de zuidkant worden verbreed en als tweerichtingspad worden ingericht. Dit in verband met de verkeersveiligheid van de aansluitingen naar de Anne Vondelingweg.

Nu zijn wij benieuwd hoe u, als inwoner van Camminghaburen, hier tegenover staat.

Wat vindt u van dit plan?

Graag uw reactie mailen naar: wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

 

 

« Naar overzicht