Inbraak preventieteam

Geplaatst op 17 juni 2014

In mei 2014 is de 2e nieuwsbrief aan de wijkpanels uitgegeven waarin een 
artikel is opgenomen omtrent het bijdragen aan een veiligere buurt. Gelet 
op de stijging van het aantal woninginbraken heeft dit thema in de 
gemeente Leeuwarden prioriteit. Om het aantal woninginbraken te verlagen 
en de bewustwording bij burgers op dit thema te vergroten kunnen burgers 
zich bij de wijkagent of via het wijkpanel aanmelden voor deelname aan het 
inbraakpreventieteam.


Wat houdt het inbraakpreventieteam in?
Afgelopen jaren zijn diverse voetjesacties gehouden om burgers te 
attenderen op inbraakgevoelige situaties. Dit jaar gaat een kleine groep 
(wijkagent, politieagent en 2 personen gemeente) wederom met de burgers de 
buurt in. Hierbij is aandacht voor inbraakpreventie met als doel de 
bewustwording bij burgers op dit thema te vergroten. Dit betreft een 
eenmalige actie. Het inbraakpreventieteam moet niet worden verward met een 
buurpreventieteam. Een buurpreventieteam wordt vormgegeven door burgers en 
heeft een structureel karakter, waarbij aandacht is voor alle onderwerpen 
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard is het mogelijk 
dat ook het buurtpreventieteam zich kan aansluiten bij deze actie of actie 
op dit thema wil ondernemen.


Wat gaat het inbraakpreventieteam doen?

Voorafgaand aan de controle worden deelnemers voorzien van een korte 
presentatie met cijfers over de desbetreffende wijk, een aantal feiten en 
een promotiefilm PolitieKeumerkVeiligWonen (PKVW). Hierbij krijgt u 
inzicht hoe gemakkelijk woninginbrekers binnenkomen en welke wijze dit kan 
worden voorkomen. Vervolgens gaat het inbraakpreventieteam de wijk in en 
signaleert inbraakgevoelige situaties en spreekt burgers aan. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van verschillende folders:

-       Kans op inbraak in uw woning

-       Hoe voorkom ik een woninginbraak

-       Wat is verdacht gedrag?

-       Buren, wij gaan op vakantie!

-       Burenvakantiekaart


Wat kunt u doen?

De deelnemers kunnen zich aanmelden via de wijkagent of wijkpanel.
Of klik op  deze link voor AANMELDING inbraak preventieteam.
Vervolgens wordt er een datum gepland
waarbij de actie wordt gehouden. Hierbij vraag ik aan het wijkpanel en
dorpsbelang om voor de afgesproken datum een ontvangstruimte te zorgen.

Beleidsadviseur OOV
Sector juridische en veiligheidszaken

Gemeente Leeuwarden.


 

 
« Naar overzicht