NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT.

Geplaatst op 17 mei 2017

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Het wijkpanel Camminghaburen zet zich samen met gemeente Leeuwarden in voor een prettige, veilige en schone leefomgeving in uw wijk. Een wijk waar mensen op een plezirige manier met elkaar contact hebben.

Zo heeft het wijkpanel in de afgelopen jaren het volgende gerealiseerd:

  •  Het versterken van de natuurbeleving en het natuurbewustzijn in de wijk.
  • “Natuurlijk Spelen” en de Ecologische tuinen bij het Kindcentrum Trianova en De Wielen

zijn hiervan een voorbeeld. Meehelpen om je eigen speeltoestellen te bouwen.

  • Groenten en fruit kweken op school en hierover les krijgen. En daarna alles op een
  • oogstfeest laten proeven en verkopen aan de ouders en wijkbewoners.
  •  Er is (kracht)stroom in het wijkpark aangelegd, zodat er activiteiten voor jong en oud georganiseerd kunnen worden.
  • Aan de Frittemastate zijn nieuwe, verhoogde kruisingen met vernieuwde voorrangs- regels gebouwd. Er zijn verkeersremmende maatregelen getroffen aan de Melkemastate.
  • Een aangepaste vissteiger aan de Oenemastate. Bij dit project is gelet op duurzaamheid. Het wordt momenteel veel gebruikt door de jeugd en rolstoelers.In samenwerking met het wijkpanel Heechterp/Schieringen is de sporttunnel door de kunstgroep voorzien van sportafbeeldingen. 

En nog veel meer.

Om dit alles te kunnen doen, is het wijkpanel Camminghaburen op zoek naar 4 nieuwe bestuursleden. (het liefst dames, maar heren zijn uiteraard ook welkom).

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Dhr. F. Klein Meulekamp.

Stuur een email naar: frits4u@me.com en hij zal contact met u opnemen.

Samen je inzetten voor de wijk !

Wijkpanel Camminghaburen
p/a Tjaardastate 39
8926 MJ Leeuwarden

« Naar overzicht