Reconstructie Fietspaden + 3 rotondes

De Gemeente is voornemens uitvoer te geven aan de hieronder geschetste plannen. Reconstructie fietspaden Grovestins-Kanaalweg en aanpassingen drie rotondes. Bent u het eens of oneens met deze plannen, laat het ons weten via een hieronder door u in te vullen enquete.