Verslag Rommelmarkt 17 maart in de Schakel

Geplaatst op 25 maart 2018

Rommelmarkt De Schakel

Van magnetron tot schilderij, van theekop tot compleet servies, van knuffel tot poppenhuis, niets was zo gek of het was te vinden op de rommelmarkt in De Schakel op zaterdag 17 maart j.l.

Ondanks de snijdende wind stonden de eerste belangstellenden al om kwart 9 uur voor de deur. Bij de opening van de rommelmarkt om 9.30 uur was het zoals gebruikelijk een race naar de diverse goederen. De hele ochtend was het druk met bezoekers.Vooral de boeken en platen, het speelgoed en het Draaiend Rad trokken veel kopers. Ook waren er dit jaar veel meubels. Om 13.00 uur startte de traditionele zakkenverkoop, waarbij voor €2,- een zak konden worden gekocht, die naar hartenlust gevuld kon worden. De totale opbrengst was, mede door Marktplaatsverkoop van de afgelopen maanden, € 6720,77-. Een fantastisch bedrag!!

Traditioneel wordt de opbrengst verdeeld over een drietal goede doelen:

Het Broodfonds voor de wijk Camminghaburen. Dit fonds is bedoelt om eerste levensbehoeften te kopen voor mensen en/of gezinnen in acute nood. Het gaat dan om eten, drinken, luiers etc. Niet om de financiering van bijv. meubels, computers of de afbetaling van schulden.

Stichting Zambridge Senanga in Zambia. De Stichting heeft tot doel de gezondheid en het welbevinden te bevorderen van de meest kwetsbare groepen inwoners van Senanga District in western Province, Zambia. Een aantal wijkbewoners is betrokken bij dit project..

Wijkkas van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen.

Het was wederom een geslaagde, gezellige dag. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle vrijwilligers, onze sponsoren, alle inbrengers van de spullen en natuurlijk naar de kopers!

Heeft u nu alweer spullen voor de rommelmarkt van volgend jaar, maar een ruimte om deze te bewaren? Neem gerust contact op met de rommelmarkcommissie, we beschikken nl. over opslagruimte! We zijn bereikbaar via, schakelrommelmarkt@gmail.com, telefonisch op 0518-403332 (Anita Smit) of via Facebook https://www.facebook.com/rommelmarkt.camminghaburen .

Suggesties voor nieuwe goede doelen voor de rommelmarkt van 2019 zijn ook van harte welkom op dit adres.

We hopen u op zaterdag 16 maart 2019, weer te mogen begroeten op de rommelmarkt.

De rommelmarktcommissie

« Naar overzicht