Wijkpanel Camminghaburen

Zorg voor woon en leefomgeving

Wij zetten ons in voor een levendige, schone, veilige, prettige leefomgeving.

 

Even voorstellen:  

HET WIJKPANEL IN MEI 2015

Het  wijkpanel is gesprekspartner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij uw wijkpanel terecht als u ideeën hebt over ontwikkelingen in onze wijk.

Het wijkpanel Camminghaburen wil zich inzetten voor de gehele wijk. We richten daarbij de aandacht op:

 • Speelvoorzieningen 
   
 • Voorzieningen voor de jeugd
   
 • WIJKPROGRAMMA 2017
 • Nieuwsbrief juli  2017. Gem Leeuwarden

 • Verkeersveiligheid

 • Kwaliteit van de openbare ruimte
   
 • Sociale veiligheid (buurtpreventie)
 • Groenvoorziening

 • Kunst, goedgekeurde graffiti

 • Straatmeubilair en openbare verlichting

 • Duurzaamheid en het stimuleren van duurzame technologie

 • Stimuleren van culturele activiteiten

Nuttige adressen:

Natuurlijk werken we veel samen met de gemeente Leeuwarden. Veel informatie vindt u ook op de Gemeentelijke website  Leeuwarden.nl

 

Voor meldingen van overlast: Meldpunt overlast telefoon 14058

Honden, liefdevol bezit voor velen,

soms een heikel punt in een woonwijk, daarom: het gemeentelijk hondenbeleid.

Wilt u contact met ons? 

Wij vergaderen 1x per maand, iedere tweede dinsdag van de maand in het MFC Camminghastins, u bent van harte welkom, maar laat het graag even vooraf aan ons weten zodat we er in de planning rekening mee kunnen houden. 

E.mail: wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

Post: Wijkpanel Camminghaburen.
p/a  S.Roozendaal Tjaardastate 39 
Postcode: 
8926MJ  Leeuwarden

 

Reageren? 

Heeft u belangstelling voor deelname of wilt u op een andere manier reageren?

Dat kan via ons reactieformulier