BESTEMMINGSPLAN GROENESTER WIJZIGEN OF NIET?

BESTEMMINGSPLAN WIJZIGEN VOOR GROENESTER FESTIVALS? GOED IDEE OF NIET? LAAT UW MENING HOREN!

De gemeente Leeuwarden heeft zich voorgenomen om het bestemmingsplan van de Groene Ster te wijzigen waardoor het eenvoudiger wordt om festivals te houden in de Groene Ster.Het wijkpanel Camminghaburen wil u graag in de gelegenheid stellen uw mening te laten horen. Daarom heeft het Wijkpanel zowelaan de festivalorganisatoren als aan de Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) gevraagd om informatie naar ons te sturen zodat wij dit aan u, bewoners van Camminghaburen, kunnen voorleggen.

Bestemmingsplan wijzigen?
Wethouder Feitsma is vast van plan om de Groene Ster, bij de omwonenden ook bekend als de Kleine Wielen, in te gaan richten als festivalterrein. Sjoerd Feitsma wil niet naar alternatieven kijken, elders in de gemeente of in de provincie. Het lijkt erop dat onze Loco-burgemeester liever opkomt voor de festivalgangers uit de hele wereld dan voor een kwetsbaar natuur- en recreatiegebied als de Groene Ster en de eigen inwoners.

FESTIVALTERREINEN.
Vele provincies richten voor festivals speciaal daarvoor geschikte terreinen in. Of festivalorganisatoren maken gebruik van speciale parken zoals bijvoorbeeld Walibi in de Flevopolder.
 

DE GROENESTER.
Oorspronkelijk zijn de Kleine Wielen (Groene Ster) aangelegd met geld van de Europese Unie voor een natuur- en recreatieterrein voor de omwonenden en bezoekers. Het geld werd niet beschikbaar gesteld voor de bouw van een festivalterrein. Daarom is het terrein destijds ook niet geschikt gemaakt voor zware kranen en vrachtauto’s die nodig zijn voor de opbouw van festival podia

Er is ook geen rekening gehouden met grote aantallen bezoekers, denk aan toiletten, kamperen, geluidswallen, natuurbeschermende- en andere maatregelen.

WAAROM WIL DE GEMEENTE HET BESTEMMINGSPLAN WIJZIGEN?

Wanneer het bestemmingsplan van de Groene Ster gewijzigd wordt, wordt het voor de Gemeente gemakkelijker om vergunningen te verlenen aan festivalorganisatoren. Nu kunnen ook festivalvergunningen af gegeven worde maar deze vergunningen kunnen nu worden getoetst door de rechter of dit wel past.

VOORLICHTINGSAVOND.

Vele bewoners hebben zich laten horen op de voorlichtingsavond van de gemeente onlangs in september. Een samenvatting van de reacties:

Vele bewoners zijn niet (per se) tegen festivals maar de huidige omvang van festivals is onacceptabel, laat staan het vast verankeren van festivals in een nieuw bestemmingsplan

er is grote onvrede over het verloop van de festivals afgelopen jaren, met name Psy-Fi, dit festival heeft een veel te grote omvang (meer dan 10.000 bezoekers) voor zo’n kwetsbaar terrein.

In de gehele zomervakantie kun je veel te lang de Groene Ster niet bezoeken omdat het terrein afgezet is voor de opbouw en het weer afbreken van de festivalpodia. De tijd en de ruimte die daarvoor gebruikt worden is buitenproportioneel. Twee tot drie weken voor en/of na een festival blijft de Groene Ster dicht voor de gewone bezoeker.

er moet gezocht worden naar een betere balans tussen regulier recreatief gebruik en het houden van festivals

men ervaart veel geluidsoverlast, waarbij Psy-Fi (wederom) de grootste veroorzaker is.

Het geluid van de festivalorganisatoren
Ook al heeft het Wijkpanel de festivalorganisatoren de gelegenheid gegeven hun mening te geven over de Kleine Wielen is er nog geen reactie binnengekomen. Dat is jammer want het is belangrijk dat iedereen zijn/haar stem kan laten horen.

HEEFT HET WIJKPANEL DAN GEEN EIGEN MENING.

Ja hoor. De leden van het bestuur zijn van mening dat in het gebied van de Groene Ster (de kleine Wielen) best zo nu en dan een festival kan worden georganiseerd. Wij staan dus open voor bepaalde festivals. Voor die festivals met minder dan 6.000 bezoekers. Festivals is niet het probleem. Maar wel het aantal dagen, het aantal evenementen en de tijd dat het gebied gesloten is voor het eigen publiek waar het oorspronkelijk voor aangelegd is.

DE KLEINE WIELEN IS EEN KWETSBAAR GEBIED.

Het gebied is ecologisch kwetsbaar. Een grote populatie uilen die je al wandelend in de bomen kon zien zitten en andere dieren uit het gebied die zijn verjaagd en orchideeënveldjes zijn (bijna) onherstelbaar beschadigd door festivalbezoekers, niet door de eigen bewoners.

SAMEN VIEREN.

We begrijpen heel goed dat zo’n mooi gebied prachtig is om gezamenlijk ‘het leven te vieren’. Om te wandelen in de natuur, met elkaar te zwemmen na een lange dag op het werk of na school, te spelen met de hond en ook om er zo nu en dan een festival te bezoeken.

Maar de manier waarop het terrein nu gebruikt wordt door festivals is niet in redelijke verhouding. Noch voor het gebruik van de directe omwonenden, noch ten aanzien van de geluidsoverlast (ook voor onze buurtgemeente), noch voor de natuur. Te veel festivals, te vaak festivals, te lang festivals en te grote festivals. Zeker als je beschouwd dat het gebied ingericht is als een natuur- en ontspanningsgebied. Met als doel natuur- en recreatie voor de dagjes bezoeker. Anders had het terrein er ook anders uitgezien.

ZIN OF ONZIN,

Wij zijn bang dat wanneer mensen zoals wethouder Feitsma hun persoonlijk zin krijgen, de deur openstaat voor meer festivals, grotere festivals en langere festivals. Die festivals mogen er natuurlijk komen, maar zoek dan een daarvoor geschikt terrein en niet zo’n kwetsbaar ecologisch gebied naast een kinderrijke en groene woonomgeving.

Het huidige bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheid voor het houden van een festival in de Groene Ster met de huidig geldende normen en kaders ten aanzien van de natuur en recreatie.

Wat wilt u zelf?
Bent u het eens met de Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) dan kunt u haar ondersteunen. U kunt ervoor kiezen om de Stichting Groene Ster Duurzaamook namens u, de formeel juridische stappen te laten zetten tegen de beoogde herziening van het bestemmingsplan van de Groene Ster. Hiervoor kunt u GSD machtigen met een machtigingsformulier.

Maar misschien bent u wel een hele andere mening toegedaan?
U kunt uw stem in ieder geval laten horen, in de enquête die wij voor u als bewoner van Camminghaburen hebben gemaakt.

 U kunt uw mening geven via de hiervolgende link opent zich het mailvenster van wijkpanelcamminghaburen@gmail.com