Wij laten ons toch niet zomaar het bos insturen!

Teken hieronder de petitie!

Geachte bezwarencommissie,

Wij bewoners van Camminghaburen constateren:
— dat de Tafel van het Mienskipfonds de aanvraag voor het groenplan in Camminghaburen opnieuw heeft afgewezen
— dat er al tientallen jaren achterstallig onderhoud is en onze bosrand verslonst en veel paden niet meer begaanbaar zijn
— dat de gemeente te weinig geld heeft om de Noordelijke bosrand op te knappen
— dat de geluidsbescherming door bomenkap verloren gaat
— dat de Gemeente Leeuwarden een beleidskader gebiedsgericht werken toejuicht
— dat de Gemeente Leeuwarden speciaal voor de Mienskip een fonds heeft opgericht
— dat het Mienskipfonds reclame maakt om als bewoners samen projecten in te dienen
— dat het Mienskipfonds geen financiële limiet stelt aan de aanvragen
— dat wij bewoners ideeën en wensen hebben aangedragen
— dat wij als bewoners dit plan om de Noordelijke groenstrook op te knappen ondersteunen en meedoen

Wij verzoeken u:
om de afwijzing van onze aanvraag voor een subsidie van € 150.175 door de Tafel van 8 te herzien zodat we onze gezamenlijke plannen om de bosrand op te knappen  kunnen gaan uitvoeren.