GROEN AANPAK EILAND 8 en 9

Geachte bewoners van wooneiland 8 en 9

Het heeft door omstandigheden wat langer geduurd dan gehoopt maar ik kan u nu de conceptplannen voor wooneiland 8 en 9 presenteren.

Het zijn plannen in concept, dat betekent dat u er nog op kan reageren. Met uw reacties maken we de plannen definitief dit voorjaar. We moeten een aantal ecologische onderzoeken laten uitvoeren en het plan technisch uitwerken. De verwachte planning voor de uitvoering is daarmee nog steeds najaar 2019.

Welke dingen uit het verslag van 16-10-2018 vindt u terug op de tekening ( alleen de grootste punten zijn beschreven)

· De wens in op de bewonersavond geuit om langs de Harstastate/Staniastate bomen terug planten als laan, een uniform beeld. Dat gaat ons helaas niet lukken. De huidige grote bomen zijn op veel plekken onhoudbaar in de straat door de vele opdruk van bestrating(of inmiddels al gekapt). Ze staan als het ware in een klein “bloempotje” met grondtussen alle bestrating. Hun toekomstverwachting is daarmee laag. Na het kappen van deze bomen lukt het ons niet bomen terug te planten. De ondergrond zit vol kabels en leidingen. We kunnen daarmee de bomen niet de ondergrondse groeiplaatsbieden die ze nodig hebben om goed te kunnen groeien. Dat heeft als gevolg dat we bijna alle bomen in de grasstroken laten staan. Daarvoor zijn wel vragen tot kap ingediend maar alles in een keer kappen heeft een te grote impact op de leefomgeving van flora en fauna.

· De bomen in wooneiland 8 en 9 zijn bekeken door collega’s die ze toetsen op gezondheid in verhouding tot de mate van overlast. In het beleid van de gemeente Leeuwarden staat dat we in principe geen gezonde bomen kappen. Bomen zijn belangrijk voor het klimaat en de leefomgeving van mens en dier. Ze produceren zuurstof, zijn een (schuil)plek voor dieren, zorgen voor verkoeling en verdamping en binden fijnstof. Zonder bomen is de leefomgeving een stuk minder aangenaam. Natuurlijk snappen wij ook dat bomen ook ongemak kunnen opleveren en dat we sommige mensen moeten teleurstellen. De gele bolletjes met het rode kruis op de tekening zijn de te kappen bomen.
 

· We planten ook bomen terug. Dit zijn de grotere zwarte cirkels. We hebben er op gelet dat de uiteindelijke maat beter past bij de omgeving. Ook hebben we bomen gekozen die langzamer groeien. Bij de inrichting van de wijk 30/40 jaar geleden zijn veel snelgroeiende bomen gegroeid om snel een groen resultaat te verkrijgen. Nu de wijk een goede groene basis heeft planten we veel langzaam groeiende en duurzamere bomen. We proberen de balans tussen te kappen bomen en te planten bomen gelijk te houden. We hebben daarom soms ook plekken gezocht buiten de getrokken grenzen van wooneiland 8 en 9.

· Op zowel Harstastate als Staniastate willen we in de bochten groenvakken maken waar we kleine bomen goed kunnen laten groeien. Zo ontstaat een groener beeld.
 

· Er is gevraagd om : Tuin/plek die mensen verbindt (met fruitbomen, kruiden, zitplekjes en boomstammetjes) Dit soort plekken werken alleen maar als de mensen die er wonen met elkaar zo’n plek maken. Als de gemeente hem maakt dan komt er vaak niks van terecht omdat niemand zich persoonlijk en gezamenlijk verbonden voelt met de plek. U kan wel een bewonersinitiatief starten. Informatie https://www.leeuwarden.nl/nl/bewonersinitiatieven-0

· Speelplaats in het binnengebied van Scheltemastate 2tm 52 en Andringastate 41/49 is onbruikbaar, mag aangepast worden. Er komen veel kleine kinderen uit de buurt. (ter info: dit binnengebied is gedeeld eigendom van “alle” omwonenden, voor zover ik weet liggen hier geen beheerafspraken met de gemeente.
 

· Om een goed leefklimaat te houden voor mens, plant en dier gaan we nieuwe bomen planten op de Andringastate. Niet zo veel als vroeger en van een soort die trager groeit en minder hoog wordt. Het voorstel vanuit u was bol-catalpa’s. Die soort kunnen we helaas niet toepassen. Bol-catalpa’s hebben de kroon laag zitten waardoor ze vaak aangereden worden, ze hebben weinig massa die de voordelen van grotere bomen wel geven (zuurstof, verkoeling, fijnstofbinding etc.) en de bol-catalpa’s kosten te veel onderhoud. We moeten ze elk jaar terugsnoeien. In een andere buurt van Camminghaburen hebben we juist heel veel bolacacia’s gekapt..

· Langs het water Osingastate planten we verschillende soorten bomen met daaronder bloemrijk gras.

· De hoek Scheltingastate, de bosschages, dat nemen we mee in het groot onderhoud.

· Er zijn ook veel opmerkingen over het onderhoud gemaakt. De aannemer zal na aanleg de wijk(de door hem aangelegde delen) 3 jaar onderhouden voordat het weer bij de buitendienst terecht komt.

Veel onderhoudsopmerkingen zullen dan opgelost zijn (omdat het opgeknapt is) de opmerkingen die gaan over de niet te renoveren delen heb ik met de ploeg gedeeld.

U kunt tot 22 april 2019 reageren. We verspreiden een dezer weken ook een nieuwsbrief waarin staat waar de overige buren de tekeningen kunnen vinden op internet. Natuurlijk mag u deze informatie delen met uw buren. (We hebben niet alle e-mailadressen goed kunnen ontcijferen). Wij hebben de opmerkingen liever nu, zodat we er nog wat mee kunnen, in plaats van tijdens de uitvoering.

Wat we van vorige renovaties geleerd hebben is dat we u vooraf willen vertellen dat grootschalige renovaties impact hebben op uw leefomgeving. Na de renovaties heeft het groen echt tijd nodig om weer te groeien. Het is levend materiaal dat niet altijd doet wat we verwachten. Veel regen of juist regen kan groot effect hebben, positief of negatief. We hebben er in de nieuwsbrief 5 een verhaal over geschreven.

Ik hoor graag uw reactie! Het liefst per mail maar bellen mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,

Irene Reitsma | Adviseur Stedenbouw
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
E Irene.Reitsma@leeuwarden.nl
T 14 058