NK Tegelwippen.

Geplaatst op 29 maart 2021

Beste organisatie,

Van 30 maart tot en met 30 september zal het NK Tegelwippen plaatsvinden. Gemeente Leeuwarden en Groningen gaan hierbij de strijd met elkaar aan. Het doel van het NK is om zo veel mogelijk verstening te veranderen in groen. Graag informeer ik u hierover.

Welke gemeente wipt de meeste tegels?
Inwoners en gemeenten kunnen tijdens het NK Tegelwippen tegels vervangen voor groen. De stenen die zij uit de grond halen, melden ze aan via de site van het NK Tegelwippen. De gemeente die aan het einde van de wedstrijd de meeste verstening heeft veranderd in groen, wint! Dit jaar zal gemeente Leeuwarden de strijd aan gaan met gemeente Groningen, daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Samen vergroenen we de gemeente
Tijdens het NK Tegelwippen wil de gemeente Leeuwarden namelijk zo veel mogelijk inwoners aansporen om mee te doen en hun eigen tuin, of (in overleg) gemeentegrond, te vergroenen. Dit doet de gemeente door middel van het organiseren van verschillende acties, de aandacht op het NK via diverse (social) media en in samenwerking met organisaties binnen de gemeente, waaronder mogelijk uw organisatie.

Hoe kunt u helpen?
Er zijn verschillende manieren waarop uw organisatie kan helpen met de wedstrijd en graag willen we dan ook om uw hulp vragen. U kunt helpen op de volgende manieren:

Het organiseren van activiteiten
Het betrekken van de inwoners lukt natuurlijk het beste wanneer dit op een grotere schaal wordt gedaan dan individueel. Door een activiteit te organiseren waarmee het NK Tegelwippen centraal staat, kunnen inwoners gezamenlijk aan de slag gaan in de eigen buurt en elkaar aansporen om te vergroenen. Uw organisatie zou hierin kunnen helpen door bijvoorbeeld een geveltuindag te organiseren, waarbij de inwoners allemaal een geveltuin aanleggen. Of een vergroeningsdag waarbij de handen ineen worden geslagen om alle tuinen te vergroenen. De hierbij vrijgekomen tegels kunnen dan geteld en aangemeld worden via de website van het NK Tegelwippen.

Het beschikbaar stellen van een inleverpunt van de tegels
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het realiseren van een ‘tegelservice’. Met deze service zouden wij graag inwoners de mogelijkheid willen bieden om de gewipte tegels in te kunnen leveren. We vragen u daarom of er een accommodatie is die gebruikt kan worden als inleverpunt. Dit zou het voor de buurtgenoten laagdrempeliger maken om mee te doen, als ze de tegels direct kwijt kunnen.

Het zo natuurlijk mooi zijn als de ingeleverde tegels een nieuwe bestemming krijgen in de wijk. Bijvoorbeeld als bloembakken of iets anders creatiefs. Maar indien dit niet lukt, zorgen wij ervoor dat deze worden opgehaald. U kunt dit doorgeven via de mail.

De tegels krijgen dan elders in de gemeente een nieuwe bestemming of worden gerecycled tot nieuw beton. Hiermee wordt ook nog eens CO2 bespaart.

Het ophangen van communicatiemiddelen
Graag zouden wij een aantal posters van het NK Tegelwippen willen verspreiden in de gemeente. Heeft uw organisatie een goede plek die veel ogen trekt? Wij zouden u graag een communicatiepakket willen toesturen om dit op te hangen.

Buurtbewoners wijzen op subsidiemogelijkheden
In Leeuwarden is er subsidie beschikbaar voor het vergroenen van tuinen, door (deels) tegels of grind eruit te halen en deze te vervangen door gras en/of planten. Informatie hierover is te vinden op de site van gemeente Leeuwarden.

Graag horen we van u of uw organisatie mee wil helpen met het NK Tegelwippen
Voor meer informatie of voor het doorgeven van de deelname aan de tegelservice en/of activiteiten, kunt u contact opnemen via NKtegelwippen@leeuwarden.nl.

Samen gaan we gemeente Groningen verslaan!

Namens de organisatie van het NK Tegelwippen,

Met vriendelijke groet,

Niek van de Ven | Stagiair Beleid en Ondersteuning
Sector Wijkzaken

E niek.vandeven@leeuwarden.nl
T 14058

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook

Aanwezig op iedere werkdag

« Naar overzicht