Groenplan & Beleefroute Camminghaburen Noord

De Gemeente ontwikkelt in samenwerking met het Wijpanel Camminghaburen een nieuw Groenplan voor de Noordrand van Camminghaburen.
Op de voorlopige tekeningen in (PDF) ziet u hoe het er in grote lijnen uit gaat zien.