De wijk actueel
Wijk nieuws

Reconstructie werkzaamheden Planetenlaan

GEMEENTE LEEUWARDEN. Kennisgeving. Omdat wij nu ook de werkzaamheden aan de Greunsbrug in de Aldlânsdyk meenemen, hierbij de iets aangepaste faseringstekeningen. Dit heeft voor de fietsers…

Lees meer »

Reconstructie Grovestins - Kanaalweg

De planning is dat tegen de zomervakantie's wordt begonnen met de reconstructie van de Grovestins en de Kanaalweg. Het gaat voornamelijk om het veiliger maken van de op en afritten vanaf de…

Lees meer »

Rouw en afscheid (Wijkverpleegkuncdige Paula de Vries)

Vrijdag 26 april speelt Rauw 2 keer; 14.30 en 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de Schakel (op vrijdagochtend 10.30-12.00), via 06-24226648, via harryvandersnee29@gmail.com of bij de balie van…

Lees meer »

STICHTING NUL OP DE METER CAMMINGHABUREN ZOEKT VERSTERKING

STICHTING NUL OP DE METER CAMMINGHABUREN ZOEKT VERSTERKING Als vrijwilligers van stichting Camminghaburen Nul op de Meter hebben wij als doel zoveel mogelijk huizen in de wijk te verduurzamen. Dit…

Lees meer »