De wijk actueel
Wijk nieuws

Herinrichting Fogelsanghstate Bewonersinitiatief

Herinrichting plein fogelsanghstate - Bewonersinitiatief Bewoners van de Fogelsanghstate zijn in het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, daadwerkelijk aan de slag gegaan met de…

Lees meer »

Wijkpanel Camminghaburen. Waarom hebben we nog een bezwaren Commissie?

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het college, ook over de rol van de Leeuwarder ambtenaar; een ambtenaar heeft inmiddels contact opgenomen met het wijkpanel. ‘Waarom hebben we nog een…

Lees meer »

Zaterdag 24 November Sint en Pieten bezoeken Camminghaburen.

Sint en Pieten in MFC Camminghastins. Op zaterdag 24 november is het zover dat Sinterklaas en zijn Pieten weer graag een bezoek brengen aan onze Wijk. Alle kinderen van Camminghaburen worden dan…

Lees meer »