De wijk actueel
Wijk nieuws

Rijbewijskeuringen in Leeuwarden

Rijbewijskeuringen in Leeuwarden Leeuwarden- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2, medisch laten keuren voor de verlenging van hun…

Lees meer »

Herziening deel bestemmingsplan De Groene Ster

GROENESTER INFORMATIE De Gemeente Leeuwarden informeert u over de volgende informatie via de hieronder vermelde twee linken. 1.…

Lees meer »

Reconstructiewerkzaamheden ter hoogte van Frittemastate

Reconstructiewerkzaamheden Fysiek Domein, Geachte heer/mevrouw, Graag informeren we u hierbij over de voorgenomen werkzaamheden in uw straat. Wij zijn van plan de lage beplanting te rooien en in te…

Lees meer »

Aanpassing led verlichting Camminghaburen.

Geachte Wijkbewoner Zoals u wel gemerkt zal hebben is er in de wijk al op veel plaatsen ledverlichting aangebracht, maar nog niet overal. Het Wijkpanel heeft al weer enige maanden geleden overleg…

Lees meer »