Aanpassingen fietsoversteken Grovestins / Kanaalweg.

  • Gemeente Leeuwarden

Geplaatst op 17 oktober 2019

 

 

Aanstaande zaterdag (herfstvakantie)  gaat de Gemeente van start met het verhogen van de fietsoversteken in het fietspad noord ter hoogte van de Anne Vondelingweg. Het fietspad is al enige weken dicht, maar nu beginnen wij met de fietsoversteken. De Kanaalweg blijft gewoon open, zodat ALLE verkeer van en richting de Centrale doorgang kan vinden. Wij leiden verkeer komend vanaf Dokkum/Harlingen om via de Archipelweg. Verkeer komend vanaf Drachten/Heerenveen leiden wij het verkeer om via de Hemrik en dan de Grovestins/Kanaalweg.  Het betreft dus alleen de op- en afritten Anne Vondelingweg. Daarna zullen de werkzaamheden aan het fietspad en voetpad plaats gaan vinden. Als alles mee zit is dan voor de kerst e.e.a. gereed.

 

 

 

 

« Naar overzicht