Camminghaburen wijst fietsplan af.

Geplaatst op 18 mei 2016

Artikel: Leeuwarder Courant woensdag 18 mei 2016.

Camminghaburen wijst fietspadplan af

De verplaatsing van het fietspad tussen de Leeuwarder wijk Camminghaburen via de Kanaalweg naar de binnenstad wekt weerstand in de wijk. Het stond vorig jaar als een kleine notitie in de gemeentelijke begroting: het noordelijke fietspad langs de Kanaalweg zou verdwijnen. Al het fietsverkeer wordt verplaatst naar de zuidzijde, langs het kanaal. Dit geldt ook voor het gedeelte langs winkelplein De Centrale, blijkt uit de meest recente uitwerking. De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat hiermee een einde komt aan de riskante kruising van het fietsverkeer met de op- en afrit van de Anne Vondelingweg, zo lieten ambtenaren in september in deze krant weten. De gemeenteraad ging akkoord met de begroting en daarmee leek de maatregel in kannen en kruiken.

Weerstand
Toen het uitgewerkte plan vorige week in de wijk zelf werd gepresenteerd, bleek er onder de bewoners echter ferme weerstand te bestaan. Zij zien de noodzaak er niet van in. Bovendien vrezen zij dat er aan de zuidzijde te weinig ruimte is voor een verdubbeling van de bestaande fietsstrook, waardoor het een krappe boel dreigt te worden.
Het wijkpanel wijst het voorstel af: ,,Wij zijn voor het handhaven van het huidige tracé voor fietsers, dus aan twee zijden een fietspad.’’ Bij de aantakkingen op de Anne Vondelingweg is een verbeterde inrichting - met bredere tussenberm - een beter alternatief, vindt het panel.Het grootste bezwaar is dat er nu wel heel veel fietsers pal langs het brede en diepe kanaal moeten rijden. ,,Wanneer een fietser valt of in de winter uitglijdt, schiet deze zo het water in.’’
Raadslid Wyb Feddema van GBL stelt de kwestie nu aan de orde bij b. en w. ,,Bent u het met ons eens, dat er zeer weinig ruimte is op het nieuw te creëren tweezijdige fietspad? Acht u het dan niet uit veiligheidsoverwegingen op zijn minst noodzakelijk, degelijke beschermingshekken langs de waterkant te plaatsen?’’

Rotondes

Op de drie rotondes Grovestins/Frittemastate, Camminghaburg/Oenemastate en Egelantierstraat/Kalverdijkje krijgen fietsers en voetgangers voorrang.

 

Facebook

« Naar overzicht