Contact met de website van Camminghaburen

De website is een samenwerkingsverband van diverse partners.

Postadres.
MFC Camminghastins
Lieuwenburg 2  
8925CK  Leeuwarden.  

Tel.058-2662525

E.mail adressen

Bestuur Stichting Wijk                              bestuur@camminghaburen.nl

Wijkpanel Camminghaburen                    wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

St. Leefbaarheid Camminghaburen         slcamminghaburen@gmail.com          

MFC Beheerstichting (Camminghastins) mfc.beheerstichting@camminghaburen.nl                                  

Websiteredactie                                     webredactie@camminghaburen.nl
Publicatie's dienen uitsluitend
digitaal te worden aangeleverd.  

Administratie donateurs MFC                 ledenadministratie@camminghaburen.nl

Beheerder MFC Camminghastins          f.huisman@paletgroep.nl