Contact met de website van Camminghaburen

De website is een samenwerkingsverband van diverse partners.

Postadres.
MFC Camminghastins Lieuwenburg 2  8925CK  Leeuwarden.   Tel.058-2662525

E.mail adressen

Bestuur Stichting Wijk                           bestuur@camminghaburen.nl

Wijkpanel Camminghaburen          wijkpanelcamminghaburen@gmail.com

Palet zorggroep                                   

Websiteredactie                                  webredactie@camminghaburen.nl
Publicatie's dienen uitsluitend
digitaal te worden aangeleverd.  

Administratie donateurs MFC              ledenadministratie@camminghaburen.nl

Management MFC Camminghastins   f.huisman@paletgroep.nl