Discriminatie centrum Tûmba

Tûmba is het centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. Wij zijn expertisebureau voor discriminatiezaken in Fryslân. Bescherming tegen discriminatie en pestgedrag valt onder veilig leven en is een mensenrecht.Adres: Eewal 56
Postcode: 8911 GT
Plaats: Leeuwarden.
Telefoonnummer: 058- 2157771
E-mailadres: info@tumba.nl
Website: http://www.tumba.nl