Extra sneltreinen langs Camminghaburen zuid. Geluidsoverlast spoort niet!

  • Geluidsoverlast spoort niet!

Geplaatst op 11 juli 2014

Brief van bewoner wiens adres bekend is bij het wijkpanel.

Geachte bewoner.

In januari van dit jaar heb ik contact gehad met het wijkpanel inzake een overschrijding van de geluidsoverlast van Pro Rail in 2013 en voor 2014. Ik heb ook de gemeente hierover aangeschreven. Die gaf destijds aan van niets te weten en door mijn brief op de hoogte te zijn gebracht van de situatie. Dit betrof een mededeling van het ministerie van infrastructuur en milieu.
Vanochtend valt er een brief, in het kader van Leeuwarden Vrij baan, in de bus met de mededeling dat er een extra trein komt tussen leeuwarden en groningen. Gemeente informeert blijkbaar niet iedereen.

Als gevolg hiervan gaan de geluidsnormen overschreden worden. Nergens wordt genoemd dat ze al overschreden zijn. Uitvloeisel van deze (nieuwe) situatie is dat er een geluidscherm komt (voorstel) en dat er blokken op de rails geplaatst worden. Een besluit hierover is voorgelegd aan de gemeenteraad en er komt een inspraakvergadering. De brief voeg ik toe. 

Vast lijkt te staan dat het treinverkeer verder toe neemt. Vraag is kan dit zonder gevolgen voor de omwonenden. Eerder is een beroep gedaan op het Wijkpanel om samenwerking te zoeken met achter de hoven en de hollanderwijk. Die hebben namelijk ook problemen met het spoor. Aangezien ik sterk de indruk heb dat door het hanteren van de kaasschaafmethode, stapgewijs de wijk(en) met steeds meer overlast wordt opgezadeld,waardoor twijfels ontstaan over een verdere medewerking aan de uitbreiding van het spoor.

Het zou wenselijk zijn dat naast het wijkpanel een betrokken bewonersteam wordt georganiseerd, welke zich inzet tegen lawaaihinder van extra treinen, en dit in kaart brengt. Vraag is namelijk of de info van de gemeente klopt. Van onderzoek van het ministerie waren ze niet eens op de hoogte. Vreemd is dat slechts een paar woningen overlast  houden. Onduidelijk is of de overlast komt door de dieselmotor van de trein of door de wielen en de rails of een combinatie van beide. Is uitbreiding van het aantal treinen wel noodzakelijk. Wat zijn de klachten. Welke rol speel geld in dezen. Wat voor oplossingen heb je. Voorstellen om de diesel trein te vervangen door gedeeltelijke elktrificatie  circuleren. We hebben problemen met vastlopend autoverkeer in de stad. Wellicht helpt ondertunneling van de spoorbaan tot buiten de stad.  Inmiddels is er overleg gaande met Gemeente en een aantal betrokken Wijkpanels waarvan de bewoners  aan het spoor grenzen.

Informatie link over de plannen van prorail.  Extra sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen 

Mocht u verontrust zijn over de plannen van Prorail en wat u hierover leest, meldt u dan aan of geef uw reactie via de de link Geluidshinder spoort niet!

BELANGRIJK!
Hieronder publiceren wij de toegezonden brief in PDF van de Gemeente Leeuwarden aan een betrokken bewoner
langs het spoor. Gemeente informeert blijkbaar niet iedereen.

 

 

« Naar overzicht