Geluidshinder Groenestergebied.

Geachte Wijkbewoner

De Gemeenteraad van Leeuwarden heeft het Groenestergebied definitief als evenementen locatie aangewezen. Een omgevingsvergunning is er voor maximaal 3 meerdaagse festivals met een maximum van in totaal 12 dagen. Dit beleid past, volgens de Gemeente, in het beleid van de promotie van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad.

Meldpunt schadelijk geluid heeft vragen gesteld aan de Gemeente Leeuwarden, bent u geinteresseerd in meer achtergrond informatie?  link Standpunten Gemeente Leeuwarden

Festivals in de Groene Ster / Kleine Wielen 2014

1. 7 en 8 juni? ”Promised Land”
2. 18 t/m 20 juli? “Welcome to the Village”
3. 9 augustus “Soundflavours” is niet doorgegaan
4. 28 aug t/m 1 sept “Psy Fi”


Wij danken u bij voorbaat voor uw  medewerking aan deze wijk enqûete geluidshinder.

Met vriendelijke groet,

Wijkpanel Camminghaburen.

WIJK ENQÛETE GELUIDSHINDER!