Groenesterpad en resultaten laatste inloopavond.

Geplaatst op 2 augustus 2019

Geachte belangstellende en/ of aanwonende,

We zijn weer een stap verder. We hebben een inloopavond gehouden waar u vragen kon stellen. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt en gesteld hebben we het plan nog iets aangepast. Ook is het ecologisch nader onderzoek naar de vleermuizen afgerond. Dit heeft ook voor kleine wijzigingen gezorgd.

Op de website https://www.leeuwarden.nl/nl/wijwerkenaan Groenesterpad hebben wij een update van het rapport gezet.

Kort samengevat zijn de wijzigingen (zodat het niet een zoek de 3 verschillen spel wordt):

· Een vijftal wilgen die op hoogte van Vijversburg in het bosplantsoen staan blijven voorlopig staan voor de vleermuizen. Zij staan ten zuiden van de populieren.

· Op hoogte van Schierstins/ Staniastate (noordkant pad) worden elf bomen extra gekapt voor een betere fasering, wat luwte betreft, voor de vleermuizen.

· Er staan voorbeeldsoorten genoemd aan welke kleine boomsoorten wij denken in het plan. Deze kleinere bomen komen verspreid om de laan heen te staan voor afwisseling in soort en hoogte.

Het staat allemaal in het rapport op internet.

De kapvergunning is vandaag ingediend. Na mijn vakantie van 3,5 week gaan we aan de slag met de technische uitwerking en voorbereiding van de uitvoering aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Irene Reitsma | Adviseur Stedenbouw 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting 

E Irene.Reitsma@leeuwarden.nl 
T 14 058

« Naar overzicht