Groenkrant Gemeente Leeuwarden

Beste wijk- en dorpsbestuurders en initiatiefnemers groene- en eetbare initiatieven,

In juni heeft de gemeente Leeuwarden de Groenkrant 2014 uitgebracht met als motto ‘Leeuwarden doet groen’. In de Groenkrant staan artikelen over groen en  biodiversiteit en hoe de gemeente u daarbij wil betrekken. Ook komen een aantal eetbare en groene initiatieven van wijken, dorpen en bewoners aan bod. Het is een interessante krant geworden, zoals u in de bijlage kunt zien.

De Groenkrant is huis aan huis verspreid, maar niet iedereen heeft die ontvangen. Wij hebben daarom een aantal extra exemplaren gereserveerd. Deze willen wij verspreiden onder de wijk- en dorpspanels en initiatiefnemers van groene en eetbare initiatieven. Wijken en dorpen kunnen bijvoorbeeld 5 a 10 (maximaal 20) exemplaren in het wijk- of buurtgebouw of in het dorpshuis leggen.

Als u belangstelling heeft voor één of meerdere Groenkranten kunt u dat doorgeven via een mail aan sanne.massmann@leeuwarden.nl. Wilt u het aantal en het postadres in de mail aangeven, dan krijgt u het aantal exemplaren zolang de voorraad strekt thuisgestuurd via de post.

Mede namens Gjalt Faber en To-Slok-Soede,