Herinrichting Wijkpark (fase2)

Wijkpanelleden in de touwen voor upgrading wijkpark 

Na de opening van de speelkooi voor de jeugd is de Gemeente begonnen aan de herinrichting van het wijkpark. Teveel aan struikgewas is weggehaald en hier en daar heeft herschikking plaatsgevonden van de speelobjecten.  De touwklimtoren staat nu zo goed als op het hoogste punt. Eveneens is het oostelijke deel van het park behoorlijk aangepakt. De groenstructuur is zichtbaar verandert. Zo zijn oostelijk van het park glooiende groen zones met een wandelpad aangelegd, via twee houten vlonders kom je uiteindelijk weer op het Groenester pad terecht. Ook is inmiddels de vissteiger in het kader van de herinrichting geheel vernieuwd. Voor visliefhebber eindelijk weer een mooi plekje om de hengel weer eens uit te werpen. Wat opvalt is dat het park zeer transparant is wat een beter en mooier zicht biedt op zowel de activiteiten als de natuurlijke omgeving. Een uitstekend samenwerkingsverband tussen Gemeente en Wijkpanel heeft er toe mogen leiden dat door de upgrading van het park een niet geringe bijdrage is geleverd aan de leefbaarheid in Camminghaburen. Het wijkpanel hoopt en heeft ook willen bereiken dat het wijkpark een trefpunt mag worden voor alle wijkbewoners. Meer wijk winterfoto's vindt u in het fotoalbum op de hoofdsite camminghaburen.nl