Herplant bomen Grovestins

Van de bomen binnen dit gebied zijn 177 er slecht aan toe. Dit gaat om de bomen langs de Grovestins van de oprit Anne Vondelingweg tot aan de bus-lus Schierstins. Deze bomen zijn dood, onherstelbaar beschadigd of van zeer matige kwaliteit met een geringe levensverwachting. Deze bomen worden weggehaald. Hiervoor is al een kapvergunning aangevraagd. De gezonde bomen blijven natuurlijk gewoon staan. Om de kale plekken weer op te vullen, hebben wij een herplantplan gemaakt. Het is de bedoeling nieuwe bomen op ongeveer dezelfde plek terug te planten als waar de oude bomen stonden. Dit lukt niet in alle gevallen omdat sommige bomen nu op een veel te krappe plek staan of bijvoorbeeld te dichtbij een lantarenpaal of ander object. In deze gevallen is een plek in de buurt gezocht. Het herplantplan gaat uit van 173 nieuwe bomen, van in totaal 7 verschillende soorten. Langs de rijweg van de Grovestins komen eiken, in de buitenberm komen verschillende soorten bomen te staan. Dit zorgt voor zowel een gelijk herkenbaar beeld langs de rijweg als een afwisselend beeld langs het fietspad. De grond van de bermen wordt verbeterd en na de aanplant ook opnieuw ingezaaid. Door deze afwisseling zorgen we er bovendien voor dat de biodiversiteit verhoogd wordt. Wij willen dit plan deze winter/komend voorjaar uitvoeren. Over het precieze moment van uitvoering, de toegankelijkheid van de Grovestins en de bereikbaarheid van uw woning krijgt u nog een brief van ons. Heeft u vragen? Dan kunt u mij bereiken via 14-058, of per e-mail Irene.Reitsma@leeuwarden.nl