Herplant bomen na de stormschade 2013

Geplaatst op 10 juni 2016

Herplant bomen na de stormschade 2013

De hevige storm van oktober 2013 heeft enorme schade toegebracht aan bomen in de gemeente. Er zijn toen 915 bomen omgewaaid. De gemeente wil dat het groen in de stad en de dorpen in stand blijft. Daarom is besloten dat er op plaatsen waar bomen gesneuveld zijn in principe nieuwe geplant worden. Er komen ruim 600 bomen terug.

We hebben goed onderzocht waar de nieuwe bomen moeten komen. Daarbij is rekening gehouden met onder andere kabels en leidingen en de ondergrond waar de bomen moeten komen. Het is de bedoeling dat we de bomen in de komende herfst gaan planten. Op een paar locaties zoals de Groene Ster en enkele wegen en paden buiten de stad zijn al nieuwe bomen geplant, die laten we hier buiten beschouwing.

Uw inbreng

We planten de nieuwe bomen bijna allemaal op (nagenoeg) dezelfde. Er is per wijk of dorp een overzichtskaart gemaakt met het voorstel voor herplant.  Voordat we het overzicht definitief maken, willen wij u de gelegenheid geven hier kennis van te nemen en uw eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Hiervoor organiseren we, verspreidt over de stad een aantal inloopbijeenkomsten.

Inloop bijeenkomsten.

maandag    20 juni (Wijkcentrum Eeltjeshiem, Pieter Sipmawei 11), 
donderdag 23 juni (Wijkcentrum Nijlân, Surinamestraat 31), 
dinsdag      28 juni (MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2) en 
donderdag 30 juni (Wijkcentrum Froskenburch, Salomonszegel 99).

Alle inloopmomenten worden georganiseerd van 17:00 tot 19:00 uur.  U bent van harte welkom. Tijdens iedere inloopbijeenkomst worden alle deelkaarten, dus het gehele projectgebied aan u voorgelegd.

Het is ook mogelijk en makkelijk voor u om het overzicht digitaal te bekijken en uw opmerking te plaatsen. Op de website van de gemeente staat vanaf 13 juni tot 2 juli een overzicht per wijk/dorp met kaartmateriaal en een reactieformulier. Vanaf 15 juni zijn de plannen te bekijken via de website vande Gemeente Leeuwarden. In de bijlage vindt u alvast de plannen (voorlopig ontwerp) voor uw wijk.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Pytsje Couperus | Adviseur stedenbouw 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting 

pytsje.couperus@leeuwarden.nl 
T (058) 233 2897 

« Naar overzicht