Het wijkpanel zit niet stil

Het Wijkpanel zit niet stil. Voorbeeld hiervan een brief aan de B&W over de verpaupering van de Aggemaste. 

Geachte Burgemeester en Wethouders,
Hierbij wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
We hebben in een gedeelte van onze wijk grote problemen omtrent het groen onderhoud en het parkeren van auto's.
Op de Aggemastate, een weg die door het Noord-Oosten van onze wijk loopt, ontstaan grote problemen onder de bewoners.Het is namelijk zo dat men de auto's het liefst voor de deur wil gaan parkeren en in de tijd waarin we nu leven, hebben sommige gezinnen twee auto's.
Wat er nu gebeurd is, dat men de auto's in de bochten van de weg parkeert of op het trottoir voor hun woning gaat zetten.
Men kan een groot stuk van de ergernis oplossen door de auto's achter de woningen te plaatsen, waar wel genoeg ruimte is.
Verder is er een groot groenstuk (net na de bocht in de weg) waar, als men dat weghaalt, wellicht 6 tot 8 insteekhavens gecreëerd kunnen worden.
Ook is er veel overlast van een bewoner die erg moeilijk te handhaven is, door het gebruik van drugs en het maken van veel lawaai; dit is bekend bij de politie en verhuurder.
Nu is het zo dat er al een aantal woningen leeg staan en in de verkoop staan, omdat de mensen de ergernis die er in de straat heerst niet langer willen aanhoren en het niet meer prettig vinden om er te wonen.
Een ander probleem is ook dat sommige eigenaren de woningen weer doorverhuren aan de woningbouw verenigingen. Niemand neemt de verantwoording om de woningen te onderhouden, wat verpaupering van de straat leid.
Onze vraag als Wijkpanel van Camminghaburen is de volgende:
zou het mogelijk zijn dat de gemeente hier iets aan kan doen, omdat wij als panel het te gevaarlijk vinden om dit zelf in handen te houden.
Bijgaand een bijlage van een aantal voorbeelden van groen onderhoud en leegstand van woningen.

Met Hoogachting,
Namens het wijkpanel Camminghaburen,