INFORMATIE GROENESTERPAD

 

Geachte aanwezigen en belangstellenden van de bewonersavond Groenesterpad.

Gesprek met wethouder Herwil van Gelder
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om diverse scenario’s voor het Groenesterpad uit te werken. Vorige week hebben wij met de wethouder Van Gelder hierover gesproken.
We hebben de wethouder 3 heel verschillende (uitersten) scenario’s voorgelegd waarvan we één scenario gaan uitwerken en aan u gaan presenteren.
Binnen de scenario’s hebben we verschillende belangrijke onderdelen beoordeeld zoals; overlast, ecologie, veiligheid, (onderhouds)kosten, (het herkenbare karakteristieke) beeld, etc.

Scenario 1: alles in een keer kappen over circa 15 jaar als de bomen echt aan hun eind zijn en herplanten met nieuwe bomen

Scenario 2: in fases kappen. Om de x-aantal jaar een deel van de bomen kappen en herplanten.

Scenario 3: op korte termijn alle bomen kappen en in een keer vervangen voor nieuwe bomen.

De wethouder is er samen met ons op uitgekomen dat scenario 2 de meest verstandige aan pak is (om de x aantal jaar) een deel van de bomen kappen. Hierdoor blijft er altijd een groene structuur in stand.
We zijn dit scenario nu aan het uitwerken waarbij het ecologisch onderzoek nog een belangrijk onderdeel is. Wat kunnen we en mogen we volgens de Natuurwet doen en wanneer. Daarnaast is ook de mate van beleving van overlast en de conditie van de bomen voor ons een belangrijk afwegingskader welke rij(en)bomen we eerst gaan kapen.

Natuurlijk gebruiken we hier de input van de bewonersavond voor.

Planning:

De planning is nog steeds als volgt:

Voor de zomervakantie een presentatie van de plannen. U krijgt daarvoor een uitnodiging. In het najaar de eerste fase kappen (mits we vergunning krijgen) en plantseizoen 2019-2020 ( globaal tussen eind november en begin april) nieuwe bomen planten en overige werkzaamheden volgens het gepresenteerde plan uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Irene Reitsma | Adviseur Stedenbouw
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting

E Irene.Reitsma@leeuwarden.nl
T 14 058