Kappen van de reeks bomen Groenester.

Geplaatst op 25 november 2019

FASE 1: Vervanging bomen Groenesterpad
De bomen en oevers langs het fietspad dat vanaf het winkelcentrum Camminghaburen tot aan de brug naar de Kleine Wielen loopt, hebben al langer de aandacht. Met meedenken van bewoners en belangstellenden is afgelopen jaar een meerjarenplan uitgewerkt om de laan in fases te kappen en te herplanten en daarmee duurzaam in stand te houden. Het Groenesterpad krijgt een nieuw gezicht. Binnenkort gaan we de eerste bomen kappen. Half december worden de bomen aan de noordkant van het pad gekapt. Daarna worden er vanuit het westen nieuwe bomen geplant. Een deel wordt nog in december geplant. Het meest oostelijke deel wordt na de jaarwisseling geplant. Dit komt omdat we in het nieuwe jaar ook beginnen met het aanpassen van de oeverbescherming in het oostelijk deel. Pas daarna kunnen de nieuwe bomen geplant worden.

MEER WETEN?

Er staat er een update van het definitieve plan op onze internetsite zodat u het rustig kunt doornemen. https://www.leeuwarden.nl/nl/wijwerkenaan Heeft u daarna nog vragen of opmerkingen over de plannen? Dan kunt u contact opnemen met Irene Reitsma (Adviseur Stedenbouw) via

Telefoonnummer 14 058 of via email irene.reitsma@leeuwarden.nl.

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jaap Vos (kap en plant van bomen),
telefoonnummer 14 058 of via email jaap.vos2@leeuwarden.nl of Jan Buwalda (oevers en algemene uitvoeringsvragen) telefoonnummer

14 058 of via email jan.buwalda@leeuwarden.nl

Werkzaamheden:

- Het kappen van de eerste reeks bomen (december 2019)

- Planten van nieuwe bomen (najaar/winter 2020)

- Het aanpassen van de oeverbescherming (winter 2020) oostelijk deel. Pas daarna kunnen de nieuwe bomen geplant worden.

Let op

Tijdens het kappen van de bomen wordt

het fietspad tijdelijk afgesloten en bij het

kappen van bomen kan mogelijk enige

overlast ontstaan.

« Naar overzicht