Natuurlijk spelen in de wijk

Het Wijkpanel is in samenwerking met de Gemeente, Scholen en Bewoners al geruime tijd bezig om het natuurlijk spelen in de wijk te realiseren en te bevorderen.
In het bijgaande filmpje wordt uitleg gegeven over de motieven rond het natuurlijk spelen.