Nieuw Speel en Voetbalveld voor de jeugd in Wijkpark.

Het Wijkpanel Camminghaburen en de Gemeente Leeuwarden hebben samen aanvullende speelobjecten
toegevoegd in de nabijheid van de Speelkooi. Zodra het speelveld geopend werd nam de jeugd bezit van
deze nieuwe speelgelegenheid.