Nieuwe kunst in Camminghaburen

Het Wijkpanel heeft op verzoek van omwonenden opnieuw een verdeel station in de Bloemetjes laten zetten.