2021-01-25 09:42:50
Uitgelicht

Bericht van Stichting Wijk voor donateurs

Geplaatst door: Stichting Wijk Camminghaburen op donderdag 26 november 2020

Beste donateur, wijkbewoners en gast van het MFC.


In deze bijzondere tijd waarin COVID-19 dagelijks nieuws is willen we u informeren over ons MFC.

Het is een lastig jaar geweest waarin we helaas niet alles hebben kunnen waarmaken en faciliteren van wat we van plan waren. De coronamaatregelen van het Kabinet hebben ertoe geleid dat het MFC tijdelijk haar deuren heeft moeten sluiten en sommige activiteiten hebben we noodgedwongen moeten opschorten.

Ook voor de komende periode houden we rekening met een aanscherping van de maatregelen en de mogelijke effecten hiervan op het MFC. Intussen is de anderhalve-meter-maatregel al van kracht en is ook het dragen van een mond-en neuskapje verplicht binnen ons MFC. Dit is even wennen geweest maar we zien gelukkig dat de meesten van u deze regels navolgen, dank hiervoor.

Als bestuur van de Stichting Wijk zijn we toch gestart met de voorbereidingen voor het jaar 2021: Wat kan straks nog wel en welke activiteiten moeten misschien iets anders worden opgezet om toch door te kunnen gaan. Graag horen we ook van u als u hierover een idee heeft.

Het bestuur had inmiddels besloten om de contributie van het donateurschap te verhogen. Echter, nu het MFC niet alle activiteiten heeft kunnen faciliteren en andere activiteiten minder vaak hebben kunnen plaatsvinden, vindt het bestuur het nu gepast om het huidige bedrag te handhaven, het lidmaatschap wordt voor 2021 dus niet verhoogd.

Toch vragen wij ook om uw medewerking om het MFC zoveel mogelijk open te kunnen houden door het MFC te blijven steunen door uw jaarlijkse donateurschap. Wij als bestuur zullen ons best doen om u en de activiteiten zoveel als wordt toegestaan toe te laten tot het MFC.

Blijf gezond en graag tot ziens in het MFC!

Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting Wijk Camminghaburen.


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws