2021-01-25 10:46:34

Slechte Essen worden gekapt in Camminghaburen.

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op woensdag 23 december 2020

Aan de bewoners van:

Leeuwarden

Essentaksterfte
 

Fysiek domein
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/ CT
14 058

plattegrond te vellen essen
28 december 2020

Geachte bewoner(s),

Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Kappen

In januari 2021 start boomrooierij Terpstra met het verwijderen van de essen in de Leeuwarder wijken. In uw omgeving/straat worden xxxx essen verwijderd. Op bijgevoegd kaartje kunt u raadplegen waar de te verwijderen bomen staan. Tijdens het kappen kunt u geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doen wij ons best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven.

Maatregelen

Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen dus gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen.

Herplant

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere diverse soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen op de laan aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheersvisie juist niet over te gaan tot herplanten.

Vragen?

Ik ga ervan uit u voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Voor vragen ben ik te bereiken via de mail of op onderstaand telefoonnummer.

 

Met vriendelijke groet,

Meile Postma
adviseur cultuurtechniek
sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting

E meile.postma@leeuwarden.nl

T 058 – 751 2473

Bijlage: plattegrond te verwijderen essen


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws