2021-01-25 15:29:37

Verslag bewonersavond Groenesterpad 29 nov. 2018

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op vrijdag 21 december 2018

Erik Krikke van de afdeling communicatie van gemeente Leeuwarden heet iedereen van harte welkom en uit dat hij blij is dat de bewoners in grote getalen zijn gekomen. De presentielijst geeft aan dat er 47 belangstellenden aanwezig waren.Erik legt uit dat deze avond bedoeld is informatie over het Groenesterpad te verschaffen en om meningen te peilen. De gemeente heeft twee experts uitgenodigd op het gebied van bomen en ecologie. Irene Reitsma (projectleider en adviseur Stedenbouw gemeente) gaat de geschiedenis en stedenbouwkundige waarde van het pad uitleggen. De opdracht die de projectleider heeft meegekregen luidt: “een plan te maken om de laan van het Groenesterpad duurzaam in stand te houden”.

Presentatie Irene Reitsma: Geschiedenis en stedenbouwkundige waarde van het pad/ de laan.

Het Groenesterpad is eind jaren zestig aan gelegd als fiets/wandelpad naar het openluchtzwembad in de Groene Ster. In het oorspronkelijk ontwerp van de wijk Camminghaburen maakt het Groenesterpad een belangrijk deel uit van de (groene) hoofdgroenstructuur. Het bestemmingsplan van die tijd laat dat zien. In het huidige beleidsplan Groen van 2016 wordt het Groenesterpad als hoofdstructuur op wijkniveau aangeduid, een groen- blauwe verbinding. Destijds is er waarschijnlijk voor populieren gekozen omdat ze snelle groeiers zijn. Zo kreeg deze hoofd-groenstructuur snel vorm. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot een indrukwekkend geheel. Lees alle pagina's via de link hier onder.

Voor alle informatie klikt u op de volgende link VERSLAG GROENESTERPAD


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws