2021-01-25 15:38:14

Groenaanpak Camminghaburen

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op vrijdag 20 juli 2018

Camminghaburen-Noord heeft een duidelijk groen uiterlijk. Bewoners waarderen dit over het algemeen ook buitengewoon.

Camminghaburen-Noord heeft een duidelijk groen uiterlijk. Bewoners waarderen dit over het algemeen ook buitengewoon. Op wooneiland 1 wordt het groen de komende drie jaar onderhouden door hoveniersbedrijf Snoek. Zij hebben het groen ook aangelegd. Op wooneiland 3 heeft hoveniersbedrijf Frisia Bergum het groen aangelegd en zij onderhouden de beplantingen de komende drie jaar ook.

Op 8 mei zijn we met een flink aantal mensen van de Aggemastate bij elkaar geweest om de problemen met groen, verkeer en parkeren te bespreken. Dit is het enige deel van wooneiland 3 dat nog niet is opgeknapt. Het plan dat daar is besproken, is inmiddels uitgewerkt en verstuurd naar de aanwezigen. Was u niet op de avond? Dan kunt u het plan bekijken op leeuwarden,nl/wijwerkenaan en reageren voor 10 september 2018.

Om dit zo te houden, moet er wel wat gebeuren. Er is namelijk steeds meer sprake van een verminderde beeldkwaliteit, een rommelige aanblik, overlastsituaties en te dichte (groen)structuren. Zo zijn veel bomen in het gebied dusdanig fors geworden dat sprake is van overlast voor de omgeving en schade aandingen door wortelopdruk.

Het reguliere beheer en onderhoud van het verouderde groen vraagt ook steeds meer inspanning van de gemeentelijke buitendienst. Daarom knappen we het groen de komende jaren op en daarbij willen we de bewoners graag betrekken.

Daarom organiseren wij per woonbuurt (wooneiland) een bewonersavond om met u in gesprek te gaan over het groen in uw buurt. U bent van harte uitgenodigd ook ùw mening te laten horen.

Klikt u op de onderstande PDF voor alle informatie!


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws