2021-02-12 11:04:53
Uitgelicht

Frittemastate Asfalteringswerkzaamheden.

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op vrijdag 29 januari 2021

Bewoners en belanghebbenden Frittemastate

Vernieuwen Fiets- en voetpaden Frittemastate

H. Stellingwerf
Fysiek Domein 
Stadsontwikkeling en –beheer

Tel: 14 058

28-01-2021

Geachte bewoner,
Van  maandag 7 september   t/m juni 2021  vindt de vernieuwing plaats van Fiets- en voetpaden aan de Frittemastate 

Werkzaamheden:

Vernieuwen fietspaden in betonverharding 

Dit i.v.m. de aanwezigheid van boomwortels 

Vernieuwen  tegelpaden .  

Tijdens de werkzaamheden is de weg gestremd voor alle verkeer en kunt u niet in het werkvak parkeren. Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording .

De werkzaamheden voeren we in fases uit.
In 2020 is fase 1 uitgevoerd.
De 2e  fase wordt in 2021 uitgevoerd.

In bijgevoegde tekening wordt fase 2  weergegeven. 

Fase 2 vindt plaats van maandag 29 maart  t/m vrijdag 4 juni 2021

Van week 13 t/m 22

Fase 2 betreft de Frittemastate noordzijde , het gedeelte tussen de Camminghaburg en de Albadastins / Idzerdastins.
De Rollemastate  blijft ten allen tijde bereikbaar voor autoverkeer , wisselend vanaf de Camminghaburg of vanaf de Grovestins.

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via de telefoonnummers 14058 en 06-43365343.

Met vriendelijke groet,

Haije Stellingwerf 
Gemeente Leeuwarden

Klik voor plattegrond informatie op de onderstaande PDF's


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws