2021-06-07 19:37:12

Leefbaarheidstichting Camminghaburen.

LEEFBAARHEIDSTICHTING CAMMINGHABUREN.

De Leefbaarheidstichting Camminghaburen is al heel wat jaren actief met fondsenwerving. De gelden die daar uit vrijkomen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van Wijkgerichte projecten zoals speelobjecten, kunst, sociaal maatschappelijke projecten enz. Veelal door bemiddeling van het wijkpanel Camminghaburen worden projecten ook vaak aangedragen vanuit bewonersinitiatieven.Via deze gezamenlijke aanpak zorgen we met elkaar voor een mooier beter en schoner en veiliger leefklimaat in onze wijk Camminghaburen. Wij denken echter dat het altijd beter kan en vragen u daarom geheel anoniem deel te nemen aan het invullen van het onderstaande vragen formulier.
Het Wijkpanel hoopt hiermee een goed beeld te krijgen van wat u mooi en belangrijk vindt binnen uw eigen Woon en Leefomgeving. 


Deze enquete is een samenwerkingsverband met de Noordelijke Hoge School Stenden.

INTRODUCTIE VRAGENLIJST NHL.STENDEN.

Geachte Bewoner.
Wij zijn studenten van de NHL Stenden Hogeschool doen onderzoek naar de leefbaarheid van Camminghaburen in opdracht van het wijkpanel. In deze vragenlijst stellen wij vragen over de wijk Camminghaburen. Het gaat dan over de bereikbaarheid, de voorzieningen, de sfeer etc. Wij hopen doormiddel van deze vragenlijst nieuwe inzichten op te doen. Deze inzichten gaan wij delen met het wijkpanel. Het wijkpanel heeft dan hopelijke een beter beeld over wat deze wijk zo mooi maakt en wat misschien veranderd kan worden.

De vragenlijst over de leefbaarheid in Camminghaburen omvat 52 vragen waarvan 24 optioneel. De vragenlijst zal zo’n 15 minuten duren. Voor de meeste vragen zullen wij vragen om een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Verder zullen er stellingen zijn die u kunt beantwoorden met helemaal eens tot helemaal oneens. Al deze vragen en stellingen kunt u beantwoorden door het cijfer dat het meest op u van toepassing is aan te klikken. Onder de meeste vragen en stellingen kunt u een toelichting intypen. Dit is optioneel maar we vragen u, waar mogelijk, toch toe te lichten. Hiermee krijgen de onderzoeksresultaten meer diepgang. Dank u wel!

Mochten er naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met:

Lisanne Godeschalk +31624685387

Email: lisanne.godeschalk@student.nhlstenden.com

Klik hier op de bijgaande link, ResponsePage.aspx

 

 

 

 


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws