2020-11-13 15:26:27

Biodiversiteit initiatieven

In het kader van het herstelplan biodiversiteit van de provincie Friesland wordt onderstaande enquête verspreid. De provincie heeft de gemeente Leeuwarden gevraagd om bij te dragen aan de verspreiding hieraan. Zou u deze willen delen binnen uw netwerk of door willen sturen naar biodiversiteitsinitiatieven waar u vanaf weet?

Als u vragen heeft over de enquête hoor ik het graag.

Bij voorbaat dank!

Johanneke Buning| Sr. beleidsadviseur ecologie & biodversiteit
Johanneke.buning@leeuwarden.nl
T 058-2338213

Klik hier op de Enquete


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws