2020-11-13 16:23:05

Deels herziening bestemmingsplan Groenester

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op dinsdag 3 maart 2020

Momenteel wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor het gebruik van een deel van het recreatiegebied De Groene Ster als evenemententerrein.

Voor dit bestemmingsplan moet een milieueffectrapport worden opgesteld. De eerste stap daarvoor is het afbakenen van de onderzoekskaders voor het milieueffectrapport. Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie gaat van 6 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ontvangen wij graag uiterlijk 18 maart 2020 uw eventuele reactie.

In de bijlage treft u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de publicatie aan.

U kunt de notitie ook bekijken via de volgende link.


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws