2022-04-16 09:46:45

Nieuwsbrief Groene Ster

Geplaatst door: Wijkpanel Camminghaburen op zaterdag 16 april 2022

Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden van De Groene Ster in Leeuwarden. In deze nieuwsbrief delen wij nieuws, de stand van zaken en ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dit gebied. In deze nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de gebruikelijke kanalen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld leeuwarden.nl, de Huis aan Huis en overheid.nl.

Vergunning verleend voor Psy-Fi 2022

In 2020 heeft Psy-Fi bij de gemeente Leeuwarden een aanvraag gedaan voor het houden van hun festival in De Groene Ster in de zomer van 2021. Door coronamaatregelen kon dit festival niet doorgaan. Psy-Fi heeft daarom hun aanvraag omgezet naar de periode 14 tot en met 18 september 2022.

De gemeente en de provincie hebben deze aangepaste aanvraag beoordeeld en geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn voor het organiseren van dit festival in De Groene Ster. Op 6 april heeft gemeente Leeuwarden daarom een evenementen- en een omgevingsvergunning, een geluids- en een kampeerontheffing verleend.

Om eerder gemaakte bezwaren op de aanvraag voor 2021 zoveel mogelijk weg te nemen, heeft Psy-Fi haar aanvraag op een aantal punten aangepast. Dit hebben ze ook gedaan, omdat ze uitspraken van de bezwarencommissie en de rechtbank omtrent festivals in De Groene Ster respecteren. Met deze aanpassingen wordt namelijk minder hinder veroorzaakt aan mens en natuur.

Belangrijkste aanpassingen

Eén van de aanpassingen is dat het festival is verschoven van het laatste weekend van de zomervakantie naar half september. Hierdoor zit het festival nog verder van het broedseizoen af en kan het hele gebied de hele zomervakantie worden gebruikt voor recreatie. Daarnaast is er nog meer onderzoek gedaan naar flora en fauna in het gebied om er voor te zorgen dat er goed voldaan wordt aan de Wet Natuurbescherming en er dus geen dieren worden gestoord of planten vernield.

Vergunningen inzien

Geïnteresseerden kunnen de komende weken in het gemeentehuis de afgegeven vergunningen en alle rapporten en onderzoeken die hierbij horen, inzien.


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws