2022-07-21 18:58:18
Uitgelicht

Aangepast uitvoeringswerkzaamheden Aggemastate

 

Bewoners en belanghebbenden

Groot Onderhoud  Aggemastate 

H. Stellingwerf
Fysiek Domein 
Stadsontwikkeling en –beheer

Tel. 14 058

19  juli 2022

Geachte bewoner,
Van  maandag 26 september   t/m vrijdag 2 december 2022  vindt er groot onderhoud  plaats op de Aggemastate . Dit betreft het gedeelte tussen Aggemastate 192 en 294 .

Werkzaamheden:

  • Vernieuwen asfaltverharding. 
  • Vernieuwen verharding van betonklinkers in de parkeervakken
  • Vernieuwen trottoirs . In de trottoirs worden dubbelklinkers aangebracht.De werkzaamheden voeren we in 2  fases uit. 

In de bijgevoegde tekeningen wordt de fasering aangegeven 

 

Fase 1 van maandag 26 september t/m vrijdag 28 oktober.

            Aggemastate 192 t/m 232

Fase 2 van maandag 31 oktober t/m vrijdag 2 december 
            Aggemastate 234 t/m 294 

 

Gedurende de werkzaamheden kunt u niet in het werkvak parkeren .

U dient elders te parkeren

 

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via de telefoonnummers 14058 en 06-43365343.

Met vriendelijke groet,

Haije Stellingwerf 

Gemeente Leeuwarden


Naar overzicht

Gerelateerd nieuws