Mient de Vries, Gazelle Select Center

Informatie

Sinds 1980 heeft het Gazelle Select Center Mient de Vries een mooie fietsenwinkel in Leeuwarden.

Pake, Lammert de Vries was al voor 1900 bezig met fietsen. Ook de vader van Mient is meer dan 40 jaar in de fietsenbranche actief geweest. Met recht kan er gesproken worden van een rijke familiaire fietshistorie en een bijbehorende schat aan ervaring. Mient is in de wijk Nijlân begonnen en runt nu, samen met zijn vrouw Hilda, al weer sinds 1993 een prachtige winkel in het winkelcentrum van Camminghaburen.


Naar overzicht