OV Concessie Buslijnen / Haltes 2021-2031

Beste bewoners,

Dit jaar is de Provincie Friesland druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe OV-consessie. Dat betekent dat busorganisaties zich kunnen inschrijven om de diensten te gaan uitvoeren voor de komende 10 jaar.   2021-2031.De Provincie is leidinggevend in dit project en de Gemeente Leeuwarden is voor haar stad adviserend. De Gemeente heeft op haar beurt de wijken- en dorpen organisaties, zoals ons wijkpanel gevraagd om mee te denken. Bijgaand ziet u een kaart met de bushalte in- en uitstapplaatsen zoals de Provincie op dit moment denk die in het programma van wensen en eisen voor 2021 te gaan plaatsen. Dus de nieuwe haltes vanaf 2021. Valt u iets op of heeft u een wens, laat ons dat dan weten. Dan kunnen wij vervolgens uw wens doorgeven aan de gemeente. U kunt uw wens natuurlijk ook direct doorgeven aan de gemeente.

via tel 14-058. 

Enquête met slechts 2 vragen te beantwoorden met ja of nee. 

Het Wijkpanel heeft onderstaand nog een paar vragen geformuleeerd waarop wij graag een reactie zouden ontvangen om inzicht te krijgen of u als Wijkbewoner het nuttig zou vinden wanneer de stadsbus bij het station Camminghaburen zou stoppen in aansluiting op het treinverkeer. U behoeft hiervoor geen naam op te geven maar enkel ja of nee in te vullen. Tevens kunt u er een suggestie of opmerking bij plaatsen. 
Aan de hand van de score kunnen wij dan in overleg met de vervoerder en de Gemeente proberen ook een e.v.t. halte bij het station te realiseren.

Enquête is anoniem 

Al vast dank voor uw medewerking.

Klik onderstaand op de PDF voor een vergroting van de schets.