Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Jeugd- en Gezinsbescherming

Werkt nauw samen met het sociale wijkteam. Sluit aan met een outreachende aanpak en grijpt vanuit wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Samen met sociale wijkteam maken zij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden.

 Adres: Tesselschadestraat 2
Postcode: 8913 HB
Plaats:
Telefoonnummer: 0800 – 2000 (gratis
E-mailadres: veiligthuis@regiecentrumbv.nl
Website: