Samen iets doen met ons groen

Samen iets doen met ons groen. Groen verbindt Camminghaburen.

Bewoners aan de Martenastate knappen samen het groen in hun buurt op.
Er komt een nieuwe speel en ontmoetingsplek. 
Het ontwerp en de begeleiding van het buurtproject gebeurd door Oltman’s Groen uit St. Annaparochie

Ook de Gemeente Leeuwarden helpt enthousiast mee.
De Martenastate is een voorloper op het project Groen verbindt Camminghaburen van de Stichting Leefbaarheid Camminghaburen .
En wordt voor een deel bekostigt door het Wijkpanel Camminghaburen.

Klik op deze link  om het foto album te zien rond de opening door voormalig wethouder Harry v.d Moolen.