Stichting Wijk Camminghaburen.

Geplaatst op 10 oktober 2015

Wijkvereniging is Stichting geworden. 
De Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Camminghaburen heeft op 2 juni 2014 rechtsgeldig(anoniem) besloten de wijkvereniging op te heffen en in de vorm van een stichting verder door te gaan.

 


Daarom is de naam “Wijkvereniging Camminghaburen”op 21 juli j.l. gewijzigd in “Stichting Wijk Camminghaburen”. Deze omzetting heeft plaatsgevonden op 21 juli 2015 ten kantore van notaris Mr. A.Slagman.Er zijn een aantal redenen geweest voor het bestuur om over te gaan naar een stichtingsvorm:Het MFC wil haar aanbod van activiteiten ook aanbieden aan belangstellenden van buiten de wijk.

Belangstellenden van buiten de wijk kunnen toetreden tot het bestuur

Verdere samenwerking realiseren met partijen om de doelstellingen van de Stichting, de BHS en het MFC voor de wijk en een breder publiek mogelijk te maken.

Voorafgaand aan deze omzetting zijn de Stichting Palet en de gemeente Leeuwarden geïnformeerd over dit voornemen. Daarnaast heeft de Stichting alle rechten en plichten van de Wijkvereniging overgenomen.

Wat betekent dit alles:

De wijkvereniging is opgeheven en kent dus geen leden meer. De voormalige leden en donateurs zijn nu automatisch donateur van de Stichting Wijk Camminghaburen geworden.

Dit donateurschap kent dezelfde rechten en plichten als bij het oude lidmaatschap.

Iedereen kan donateur worden van de Stichting. Ook personen van buiten de wijk.

Wilt u Donateur worden? Klik dan op de volgende link Ik word donateur

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Wijk Camminghaburen:

Jan Wolf, vice-voorzitter

Fred Stoltenkamp, penningmeester.

 

« Naar overzicht