Tussentijdsverslag Wijkvisie fietspaden Grovestins - Kanaalweg

Geplaatst op 3 februari 2017

Beste wijkbewoners van Camminghaburen

Hierbij een tussentijds verslag omtrent het project fietspaden Kanaalweg / Grovestins

Zoals u wellicht nog weet hebben we in 2016 een bericht in het wijkblad op onze website en op facebook gezet omtrent de plannen van de gemeente om de fietspaden van en naar Camminghaburen langs de Kanaalweg / Grovestins te reconstrueren. Een onderdeel van de reconstructie's betreft het geheel verwijderen van het noordelijke fietspad en het verbreden van het zuidelijke, wat dan een tweerichting fietspad wordt. Ook het noordelijke voetpad wordt in het plan voor een groot gedeelte verwijdert. Hierop heeft u kunnen reageren, eerst via de mail en later tijdens de inloop avond in mei van dat jaar in het MFC te Camminghaburen. Het wijkpanel heeft toen alle voornamelijk negatieve reacties doorgestuurd naar de gemeente, met het verzoek deze intern te behandelen en te betrekken bij het verder te ontwikkelen voorstel.

Lees meer via deze link, Tussentijds verslag Wijkvisie fietspaden Grovestins - Kanaalweg

Via een PDF foto brengen wij eveneens  de Wijkvisie in beeld.   

 

« Naar overzicht