UWV Werkbedrijf

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Zorgen voor een efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet). Daarnaast arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 



Adres: Tesselschadestraat 33-35
Postcode: 8913HA
Plaats: Leeuwarden
Telefoonnummer: 0900 - 92 94
E-mailadres:
Website: