Veilig verkeer in de wijk

Voor het wijkpanel is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. In het verleden is daarom al op diverse plekken aandacht gevraagd voor het aanbrengen van verbeteringen in de wijk.

In 2014 is de Frittemastate aangepast. Om de gewenning aan de wijzigingen op de Frittemastate te bevorderen is april 2014 een snelheidsmeter geplaatst.

In 2013 is meegewerkt aan het project   "Veilig door de buurt"